Kvalitet og EHS

QA / QC

Rejoys Chemical er forpliktet til å være den foretrukne kilden når det gjelder å tilby produkter og tjenester av høy kvalitet og stor verdi for kundene. For å oppnå vår strategiske visjon, må vi oppfylle eller overgå kundens krav. Vi har faktisk bygget vår virksomhet og omdømme - på "Wuxi rejoys Reliability", som er en integrert del av tjenesten vi tilbyr. Hver ansatt hos Wuxirejoys er dedikert til feilfritt arbeid, etter etablerte prosedyrer og levering av produkter og tjenester som er utmerkede.

办公室改

EHS Management System

HMS-systemet er integrasjonen av Environmental Management System (EMS) og Occupational Safety and Health Management System (OHSMS). Rejoys Chemical fremhever hele tiden problemene med EHS i produksjonsprosessen. Vi lager det grunnleggende innen miljøforebygging, sikker produksjon og bedriftens ansattes helse. I å overholde å bringe EHS til vår langsiktige økonomiske utvikling. , fortsetter vi å kontrollere miljøfarlig innvirkning, forhindre miljøforurensning i henhold til lovforholdene og viktig miljøaspekt, for å forbedre arbeidsmiljøledelsen, som vil fremme en koordinert utvikling av økonomi, samfunn og HMS.
  
Vi tar vårt ansvar innen sikkerhet, helse og miljøvern overfor våre ansatte, menneskelige samfunn og det naturlige miljøet, og vi vil fortsette å forbedre og optimalisere ytelsen. Sikkerhet og helse til våre ansatte, våre interessenters velvære og minimering av vår innvirkning på det naturlige miljøet er fortsatt en prioritert gruppe.